فضای انتظار کودک ( Children's Waiting Room )

کودکان جزیی از جامعه انسانی به شمار می آیند، بنابراین به عنوان عضوی از جوامع شهری، باید از حقوق شهروندی به نحوه مطلوبی برخوردار باشند، و این در حالی است که با نیم نگاهی به فضاهای عمومی موجود می توان دریافت؛ کودکان و فضاهای مرتبط، به عنوان عناصر فراموش شده اماکن  عمومی و اجتماعی لحاظ می شوند. به عبارت دیگر مکان های بازی و تفریح در پارک ها و مهدکودک ها، فضاهای جمعی کودکان را تشکیل می دهند که بی تردید در بسیاری موارد فاقد ضوابط و استاندارد محیطی - فضایی بوده؛ و فاقد مکانی ایده آل با چیدمان فضایی مطلوب هستند. از سوی دیگر رشد و شکوفایی هر جامعه ای در گرو بهره گیری از استعدادها و توانایی های موجود در آن جامعه است، لذا یکی از راه های مطمئن در تحقق این آرمان، فرآهم آوردن بستری مناسب جهت آماده سازی فعالیت های جمعی، فراروی همه استعدادهاست.

اتاق انتظار (waiting room) یکی از مهم ترین فضاهای عمومی در مراکز درمانی است که نقش بسزایی در جذب کاربران محیط دارد؛ اما متاسفانه در بسیاری موارد حضور کودکان مورد بی توجهی قرار می گیرد. این مکان بخشی از فضای مراجعین در کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی است در حالی که صرفا به ایستگاهی جهت نشستن و انتظار کشیدن تبدیل و طراحی آن منحصر به جانمایی چند مبلمان و عملکردی تعریف شده گشته است.!!!!

 

مکان قرارگیری و ارتباط با سایر فضاها
1- قرارگیری در دید مستقیم از پذیرش و انتظار
2- دسترسی به تسهیلات سرویس بهداشتی
 


عملکرد فضای انتظار کودک
1- فضایی جهت مکث و انتظار
2- آشنایی کاربر با محیط درمانی و آمادگی وی جهت حضور در بخش درمان
3- جهت فرهنگ سازی و هدایت جامعه شهری به سمت جامعه ای پایدار (آشنایی با بیماری های متعدد دهان و دندان، بهداشت و سلامت دندان ها به شیوه های متعدد)
4- تبیین فرهنگ احترام به حقوق کاربران در کنار ارایه خدمات درمانی

شیوه های طراحی فضای انتظار کودک
1- تغییر مبلمان در جهت همگون ساختن فضا با توجه به شرایط جسمانی کاربر (کودک)، بهره گیری از رنگ های شاد و تصاویر کارتونی
2- اعمال تغییرات گزینه اول به همراه بهره گیری از وسایل سرگرمی نظیر ماشین های بازی و رایانه، بازی های فکری و غیره
3- طراحی فضای انتظار کودک به صورت مهدکودک و یا ایستگاه آموزشی
طراحی فضای آموزشی، تفریحی با توجه به نیازهای کاربر محیط و آموزش وی از طریق بازی و سرگرمی در محیطی جذاب و دلپذیر از پیامدهای چنین طراحی مدبرانه ای به حساب می آید.

در حقیقت با استقرار ایستگاه های نقاشی، نمایش فیلم، بازی های رایانه ای و آموزش مسواک زدن و ... علاوه بر گذران اوقات فراغت، کودک با بسیاری از نکات و موارد بهداشتی از همان سنین کودکی آشنا شده و مبحث فرهنگ سازی به خوبی در مسیر خود قرار خواهد گرفت. به دیگر سخن محیطی پاسخده، ماحصل تعاملی چند سویه بین کاربر، اشیا، فضای میانی و عملکرد از پیش تعیین شده فضا می باشد.

hadi helalian

/ 0 نظر / 46 بازدید