مرکز آموزش- پیشگیری از فاجعه بزرگ استانبول

این موزه که به نظر می رسد در داخل یک ترک ساخته شده است دارای نورگیر هایی زیبا می باشد که نور پردازی های زیبا آن از داخل شکاف های آن به خوبی قابل رویت است . در زیر توجه شما را به این بنای زیبا جلب می کنیم .

/ 0 نظر / 103 بازدید